2x Niet Geslaagd

6 uur rijles met Rijschool na 2x niet geslaagd te zijn

Verplicht 6 uur rijles met rijschool na 2x niet geslaagd te zijn

Enkel onder Erkende Rijschool

2 x Niet Geslaagd op het Praktisch Examen

  • Leerlingen die 2x op rij niet slagen voor het praktisch examen, zijn verplicht om 6 uur rijles te volgen onder Erkende Rijschool.
  • Wij stellen een individueel pakket samen naargelang de gemaakte fouten op het examen.
  • Tijdens de lessen gaan wij na of nog andere zaken bijgestuurd moeten worden.
  • Na 6 uur rijles onder Erkende Rijschool, ontvangt u een attest dat u nodig hebt voor het afleggen van uw volgende praktisch examen.
  • Het volgend praktisch examen kan met uw eigen wagen of met onze leswagen afgelegd worden.
  • 6 uur Rijles na 2x Niet Geslaagd - Enkel Rijlessen onder Erkende Rijschool: € 420 + éénmalige administratieve kost van € 20